Java Veri Tipleri ve Değişkenler

ArdaEgridere tarafından 11 months önce yazıldı, kez görüntülendi ve hiç yorum yapılmadı.
Tam Sayılar Reel Sayılar Karakterler Mantıksal Değerler
byte float char boolean
short double
integer
long

Java Veri Tipleri ve Değişkenler ‘in detaylı anlatımlarına geçmeden önce genel olarak bir değişkenin nasıl tanımlandığını göstermeye çalışalım.

Veri tipleri yukarıdaki tabloda gördüğünüz byte, short, int, long, float, double, char veya boolean olabilir. Değişken adı tamamen geliştiriciye kalmış değişkene verilen isimdir.

YTE: byte en küçük tam sayı tipidir. Büyüklüğü 8 bit tir ve -128 ile +127 arası değer alır. Kod geliştirirken byteanahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında byte veri tipiyle değeri 45 olan “byteDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Yukarıda tanımlanan byteDeger değişkenine -128’den küçük veya +127’den büyük bir değer tanımlandığı takdirde geliştirme anında hata ile karşılaşılacaktır.

SHORT: Büyüklüğü 16 bit olan short veri tipi -32768 ile +32767 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken shortanahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında short veri tipiyle değeri 64 olan “shortDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Eğer değer olarak -32769 veya 32678 verseydik geliştirme anında hata ile karşılaşacaktık.

INTEGER: En çok kullanılan veri tipidir. 32 bitlik veri tipi, -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken int anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır.

Yukarıda görmüş olduğunuz kod satırında integer veri tipiyle değeri 75 olan, “integerDeger” değişken adıyla bir tanımlama yapılmıştır. Eğer yukarıda belirttiğimiz değer aralığından daha küçük veya daha büyük bir tanımlama yapılırsa geliştirme anında hata ile karşılaşılır.

LONG: En büyük tam sayı değeridir. 64 bitlik büyüklüğe sahiptir ve -9,223,372,036,854,775,808 ile 9,223,372,036,854,775,807 arasında bir değer alabilir. Kod geliştirirken long anahtar kelimesi ile tanımlama yapılır. Integer veri tipinin yetersiz olduğu durumlarda kullanılabilir. Bu duruma en güzel örnek ise bilimsel hesaplamalar veya Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Numarası tanımlamaları verilebilir.

Elbetteki bu tipleri sahip oldukları değer aralıklarına göre kullanmak çok mantıklı olmayacaktır. Bunun yerine tecrübe ettikçe hangi işlem için hangi veri tipi kullanılır rahatlıkla karar verebilirsiniz. Örneğin programda kullanıcının yaşıyla işlem yapacaksanız int veya bir dosyadaki verileri okuyacaksanız byte veri tipini kullanmanız en mantıklı yöntem olacaktır.

Benzer Yazılar
Yorumlar ( 0 )

Tema: Sipsi V2
%d bloggers like this: